Skip to main content

5 Tips on how to improve the physical work environment

 • Make sure to have appropriate lighting throughout the workplace. Just as important in production as in the office.
 • Set aside time so that the working day ends with everyone cleaning up around the workstations and putting e.g. all tools in specified locations.
 • Ensure that there are barriers where unauthorized persons are not to be.
 • Ensure that the noise level from machines/workstations does not create a negative workplace environment through, for example, noise or noise.
 • Ensure that there are pleasant areas for work breaks – sofa group, ping pong table, dart board or other that the staff can use during their breaks.

Några exempel på friskfaktorer:

på individnivå:

 • Variation och utveckling i arbetet ”Jag får göra olika arbetsuppgifter och samtidigt känna att jag lär mig nya saker.”
 • Meningsfullt arbete ”Min insats bidrar till något bra – det jag gör är betydelsefullt.”

på gruppnivå:

 • Gemenskap ” Vi respekterar varandra – vi trivs ihop på jobbet.”
 • Rak kommunikation ”Alla vet att det går att nå de som bestämmer.”
 • Ärlighet ”Personalen vågar säga till när något är fel.”

på en arbetsplats:

 • Korta beslutsvägar ”Det är lätt att ta beslut i frågor som rör mitt arbete.”
 • Tydliga riktlinjer ”Alla vet vad som gäller på arbetsplatsen.”
 • Feedback ”Jag får ofta reda på när jag gör någonting bra eller dåligt.”