Skip to main content

5 tips til hvordan du kan forbedre det fysiske arbeidsmiljøet

 

 • Sørg for riktig belysning på hele arbeidsplassen. Like viktig i produksjonen som på kontoret. 
 • Sett av tid slik at arbeidsdagen avsluttes med at alle rydder rundt arbeidsstasjonene og legger f.eks. alle verktøy på spesifiserte steder. 
 • Sørg for at det er bommer der uvedkommende ikke skal være. 
 • Sørge for at støynivået fra maskiner/arbeidsstasjoner ikke skaper et negativt arbeidsmiljø gjennom for eksempel støy. 
 • Sørg for at det er fine områder for jobbpauser – sofagruppe, bordtennisbord, dartbrett eller annet som personalet kan bruke i pausene.

Några exempel på friskfaktorer:

på individnivå:

 • Variation och utveckling i arbetet ”Jag får göra olika arbetsuppgifter och samtidigt känna att jag lär mig nya saker.”
 • Meningsfullt arbete ”Min insats bidrar till något bra – det jag gör är betydelsefullt.”

på gruppnivå:

 • Gemenskap ” Vi respekterar varandra – vi trivs ihop på jobbet.”
 • Rak kommunikation ”Alla vet att det går att nå de som bestämmer.”
 • Ärlighet ”Personalen vågar säga till när något är fel.”

på en arbetsplats:

 • Korta beslutsvägar ”Det är lätt att ta beslut i frågor som rör mitt arbete.”
 • Tydliga riktlinjer ”Alla vet vad som gäller på arbetsplatsen.”
 • Feedback ”Jag får ofta reda på när jag gör någonting bra eller dåligt.”