Hur vi dämpar buller

Det mest effektiva sättet att dämpa buller är att angripa själva bullerkällan. Det kan vara t.ex. mekaniska åtgärder som att förse tryckluftsutsläpp med utloppsljuddämpare eller att använda dämpade cirkelsågklingor.  Det kan också vara att minska spridningen av s.k. luftburet buller. Det gör man vanligtvis med ljudabsorberande och ljudisolerande material i olika kombinationer och utföranden.

Identifiera bullerkällan

Vad är det som genererar buller i lokalen? Maskiner? Kompressorer? Hammarslag? Kollegor som pratar i telefon? Det kan givetvis finnas flera bullerkällor som tillsammans skapar den oönskade ljudnivån. Därför är det viktigt att identifiera dessa källor för att komma fram till en bra bullerdämpning.

Kolla taket

Taket på en arbetsplats skapar ofta en s.k. ljudspegel. Det innebär att ljudet reflekteras mot taket och förstärks ut i lokalen. Därför är det alltid bra att kolla hur det ser ut i taket i lokalen som behöver bullerdämpas. Speciellt taket kring bullerkällan. Där det är möjligt bör man montera upp takabsorbenter som tar bort ljudreflexer. Det gör stor skillnad för ljudnivån i lokalen.

Veggpaneler i plate kombinert med absorbenter med glassfiberfilt
Väggar och tak har klätts med absorbenter för att ta bort ljudspeglar.

Kolla väggarna

Precis som taket så bildar väggarna kring en bullerkälla ljudspeglar. Ljudet reflekteras fram och tillbaka mellan väggarna och förstärks ut i resten av lokalen. Där det är möjligt bör man därför montera upp väggabsorbenter för att ta bort dessa ljudreflexer.

Det är ofta en kostnadseffektiv lösning att montera upp absorbenter i tak och på väggar kring bullerkällan. Ibland är detta fullt tillräckligt för att uppnå en behaglig ljudmiljö. Vid starka bullerkällor behövs dock ytterligare åtgärder.

Kolla arbetsflödet

För att en bullerdämpning ska fungera även rent praktiskt är det viktigt att analysera hur arbetsflödet/trafiken ser ut kring bullerkällan. Alla åtgärder måste utformas med hänsyn till detta för att inte arbetet ska störas.

Skärma av direktljudet

När väggar och tak kring bullerkällan/källorna har klätts med absorbenter återstår att skärma av direktljudet, d.v.s. det ljud som når åhöraren direkt utan att studsa på vägg eller tak. Här finns en rad alternativ: bullerdämpande väggar, flyttbara bullerskärmar eller bullerdämpande draperier. Behovet och utseendet på arbetsplatsen avgör vilket av alternativen som fungerar bäst (arbetsflödet har stor betydelse). Kanske är en kombination att föredra.

Kraftig støyskjerm, spesialstørrelse
Bullerskärmar dämpar direktljudet ifrån hammarslagen.

Vid extremt starka bullerkällor kan det vara önskvärt att bygga ett ”hus” med ljudisolerande väggar och tak (även dörrar finns) runt det som väsnas.