Skip to main content

5 Tips på hur man kan förbättra den fysiska arbetsmiljön

 • Se till att ha ändamålsenligt ljus på hela arbetsplatsen. Lika viktigt i produktionen som på kontoret.
 • Avsätt tid så att arbetsdagen avslutas med att alla städar kring arbetsstationerna och lägger ex. alla verktyg på angivna platser.
 • Se till att det finns avskärmningar där obehöriga inte skall vistas.
 • Säkerställ att ljudnivån från maskiner/arbetsstationer inte skapar en negativ arbetsplatsmiljö genom exempelvis oljud eller buller.
 • Se till att det finns trevliga ytor för arbetspauser – soffgrupp, pingisbord, piltavla eller annat som personalen kan nyttja under sina raster.

Några exempel på friskfaktorer:

på individnivå:

 • Variation och utveckling i arbetet ”Jag får göra olika arbetsuppgifter och samtidigt känna att jag lär mig nya saker.”
 • Meningsfullt arbete ”Min insats bidrar till något bra – det jag gör är betydelsefullt.”

på gruppnivå:

 • Gemenskap ” Vi respekterar varandra – vi trivs ihop på jobbet.”
 • Rak kommunikation ”Alla vet att det går att nå de som bestämmer.”
 • Ärlighet ”Personalen vågar säga till när något är fel.”

på en arbetsplats:

 • Korta beslutsvägar ”Det är lätt att ta beslut i frågor som rör mitt arbete.”
 • Tydliga riktlinjer ”Alla vet vad som gäller på arbetsplatsen.”
 • Feedback ”Jag får ofta reda på när jag gör någonting bra eller dåligt.”