Skip to main content

Vi har en lager- och uppackningshall med tidigare bullrig miljö, ljudet studsade mellan väggar och tak och det var inte möjligt att föra ett samtal i normal ton, alla hade hörselskydd i det dagliga.

Efter åtgärd med ljudabsorbenter i tak och på tre väggar så mer än halverades ljudnivån. Idag kan vi jobba i vanlig samtalston och ha samlingar vid uppstart i lokalen utan problem. Arbetsmiljön har väsentligt förbättrats i den mycket lugnare ljudmiljön nu.

Bra förslag på utförande, även estetiskt, från Industridraperier och ett väl utfört arbete som gick fort och fungerade smidigt i vår verksamhet.

Pernilla Rågstad, Fastighetschef / Anders Gustavsson, SkyddsombudAhlsell Logistikcentrum Hallsberg