Bullerdämpning

Maxibell – arbetsplatsavskärmning mot buller

Med Maxibell får du en effektiv bullerdämpning på arbetsplatsen. Vi har flera olika lösningar som används enskilt eller kombineras för att skapa en behaglig ljudnivå. Exempelvis bullerdämpande väggar, bullerdämpande draperier och bullerskärmar.

Olika arbetsplatser kräver olika lösningar för bullerdämpning. Vi föreslår att du kontaktar oss för en kostnadsfri konsultation så kommer vi gemensamt fram till den bästa lösningen för dig.

Läs mer om hur vi dämpar buller.