Maxibell – arbetsplatsavskärmning mot buller

Med Maxibell får du effektiv bullerdämpning för arbetsplatsen. Industridraperier har ett brett utbud av produkter som är utformade för att minska bullernivån och skapa en mer behaglig ljudmiljö. Vårt sortiment inkluderar bullerdämpande väggar, ljudabsorberande draperier och robusta bullerskärmar. Dessa lösningar kan användas var för sig eller kombineras för att skapa optimala förhållanden på arbetsplatsen.

Vi förstår att varje arbetsplats har sina unika bullerutmaningar, och därför erbjuder vi flera olika alternativ för att möta dina specifika behov. Oavsett om du arbetar i en fabrik, verkstad eller kontorsmiljö, kan vi hjälpa dig att hitta rätt bullerdämpning. Våra experter har stor erfarenhet av att utvärdera olika arbetsplatser och rekommenderar att du kontaktar oss för en kostnadsfri konsultation. Tillsammans kan vi diskutera dina krav och utveckla en skräddarsydd lösning som minskar bullret och ökar trivseln på din arbetsplats.

Läs mer om hur vi dämpar buller.

Teknisk specifikation Maxibell bullerdämpning

Industridraperier är experter på bullerdämpning

Industridraperier är erfarna experter på bullerdämpning och har ett brett utbud av lösningar för att minska bullernivåerna i olika miljöer. Vårt team av specialister har djupgående kunskap om hur man effektivt dämpar buller på arbetsplatser och inom industrin. Vi förstår att buller kan vara en stor utmaning, inte bara för produktiviteten utan också för personalens hälsa och välbefinnande. Därför erbjuder vi skräddarsydda lösningar som är utformade för att passa dina specifika behov.

Våra produkter inom bullerdämpning inkluderar ljudabsorberande draperier, bullerskärmar och ljuddämpande väggar, som var och en är konstruerad för att ge överlägsen bullerreduktion. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras krav och erbjuder kostnadsfria konsultationer för att bedöma arbetsplatsens behov av bullerdämpning. Med vår expertis kan vi hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för att skapa en lugnare och mer produktiv arbetsmiljö.

Oavsett om du behöver bullerdämpning för en fabrik, verkstad eller kontorsutrymme, har vi resurserna och kompetensen för att hjälpa dig. Kontakta oss idag för att diskutera dina behov och lära dig mer om hur vi kan bidra till att skapa en tystare arbetsplats. Industridraperier är din pålitliga partner när det gäller effektiv bullerdämpning.

Så här hjälper vi dig med bullerdämpning

Det mest effektiva sättet att dämpa buller är att rikta in sig på själva bullerkällan och vidta åtgärder som minskar ljudet vid dess ursprung. Detta kan omfatta mekaniska justeringar, som att förse tryckluftsutsläpp med ljuddämpare eller använda cirkelsågklingor som är designade för att minska ljudet. En annan viktig åtgärd är att förhindra spridning av så kallat luftburet buller genom att använda ljudabsorberande och ljudisolerande material i olika kombinationer och utföranden.

Identifiera bullerkällan

För att hantera buller är det avgörande att först identifiera källan eller källorna. Vad orsakar det höga ljudet i lokalen? Är det maskiner, kompressorer eller kanske hammarslag? Ibland kan det vara flera olika bullerkällor som tillsammans skapar en oönskad ljudnivå. Därför är det viktigt att noggrant analysera vad som genererar buller för att utveckla en effektiv bullerdämpningsstrategi.

Kontrollera taket

Taket på en arbetsplats kan fungera som en ljudspegel, där ljudet reflekteras och förstärks när det studsar tillbaka in i rummet. Det är därför viktigt att inspektera taket och överväga att montera takabsorbenter, särskilt kring bullerkällan, för att minska dessa ljudreflexer. Att installera takabsorbenter kan ha en betydande inverkan på ljudnivån i en lokal.

Kontrollera väggarna

Precis som taket kan väggarna runt en bullerkälla också fungera som ljudspeglar, vilket leder till att ljudet reflekteras fram och tillbaka och förstärks. Där det är möjligt bör man montera väggabsorbenter för att minska dessa reflektioner. Att installera absorbenter på tak och väggar kan ofta vara en kostnadseffektiv lösning för att skapa en behaglig ljudmiljö, och i vissa fall är det allt som behövs. Men för starkare bullerkällor kan ytterligare åtgärder krävas.

Analysera arbetsflödet

För att säkerställa att bullerdämpningsåtgärder inte stör arbetsflödet är det viktigt att analysera hur människor och utrustning rör sig kring bullerkällan. Åtgärder som ljudisolerande väggar, skärmar eller draperier bör utformas på ett sätt som inte stör det dagliga arbetet.

Skärma av direktljudet

Efter att tak och väggar har behandlats med absorbenter är nästa steg att hantera direktljudet, det vill säga ljudet som når åhöraren utan att reflekteras. Detta kan åstadkommas med bullerdämpande väggar, flyttbara bullerskärmar eller bullerdämpande draperier. Vilken lösning som är bäst beror på arbetsplatsens layout och flöde. Ibland kan en kombination av dessa alternativ vara den mest effektiva lösningen.

För extremt bullriga miljöer kan det vara nödvändigt att bygga en ljudisolerad ”box” med ljudisolerande väggar, tak och dörrar som omger bullerkällan för att minimera spridningen av ljudet. Dessa kraftiga lösningar används ofta i industrier med höga bullernivåer, som vid hammarslag eller kraftiga maskiner.