X-Guard är ett unikt maskinskydd som byggs ihop av nätväggar och stolpar. Det är smidigt och enkelt att montera, bygga om och komplettera. Skyddsavståndet är endast 200 mm. Det gör att nätväggarna kan monteras mycket nära rörliga delar, t.ex. en svetsrobot.

Komplettera med lämpliga dörrar, lås och tillbehör så får du ett flexibelt och funktionellt maskinskydd.