Skip to main content

Förbättrad arbetsplatsmiljö genom bullerdämpning på större industri i södra Sverige.

Genom effektiv bulleravskärmning mellan arbetsplatser längs en truck- och gångpassage förbättras arbetsmiljön. Bullernivån sänktes kraftigt i testhallen där både praktiska bullrande- samt tysta tester av produkterna innan utleverans.

Hos denna kund användes bl. a våra A50 bullerskärmar.