Hur vi hanterar projekt

Besök 1
Kort och praktisk utbildning hos er inom t.ex buller följt av identifiering av bullerkällor på arbetsplatsen.

Förslag med offert
– Beskrivning av nuläget
– Tydligt förslag med förbättringar
– Projektets plan och kalkyl
– Projektets offert med villkor.

Besök 2
Genomgång på plats av vårt förslag med arbetsledning och medarbetare på arbetsplatsen.

Vid order: plan och villkor
Vi sätter i samråd med er tider och utformande i en genomförandeplan

Projektet startar och genomförs
– Projektledning startar upp projektet
– Montaget utförs av erfarna montörer från start till mål.

Överlämning efter slutbesiktning
Genomgång och besiktning.

Uppföljning
Utvärdering av resultatet av investeringen.

 

Referenser


Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Uppdrag: Bullerdämpande åtgärder i ny produktionslokal.

”Ljudabsorbenterna som sattes upp i taket förbättrade ljudmiljön i verkstan avsevärt. Under genomförandet hade vi ett bra samarbete med Industridraperier. De anpassade sig efter våra förutsättningar och var flexibla i sitt genomförande”

/Maija Marklund

 


Rz Abak, Trollhättan
Uppdrag: Byggnation av 10 svetsarbetsplatser och bullerdämpning i tak.

”Hela projektet gick enkelt, montörerna jobbade på och montaget märktes knappt. Besiktningsmannen på arbetsplatsen i stort:
– Det var de snyggaste och mest rejäla svetsarbetsplatserna jag sett.”

/Rikard Doverhäll

 


Möller Bil, Örebro
Uppdrag: 19 st rulldraperier som skyddar och skärmar av mellan lackeringsplatserna.

”Stabilt, rulldraperierna skyddar bilen bredvid från damm och smuts. De fungerar alldeles utmärkt och är snyggt monterade infällda i taket.”

/ Tomas ”Totte” Landberg