Skip to main content

Vi har lager og utpakkehall med tidligere støyende omgivelser, lyden spratt mellom vegger og tak og det var ikke mulig å føre en samtale i vanlig tone, alle hadde hørselsvern i hverdagen Etter tiltak med lydabsorbenter i taket og på tre vegger så mer enn støynivået ble halvert. I dag kan vi jobbe i vanlig samtaletone og ha møter ved oppstart i lokalene uten problemer. Arbeidsmiljøet er betraktelig forbedret i det mye roligere lydmiljøet nå.Gode forslag til utførelse, også estetisk, fra Industridrapier og en vel utført jobb som gikk raskt og fungerte knirkefritt i vår virksomhet.

Pernilla Rågstad, Fastighetschef / Anders Gustavsson, SkyddsombudAhlsell Logistikcentrum Hallsberg