P100 Svängarm i aluminium

Vår svängarm i aluminium används ofta för draperiupphängning vid traverspassager. Den används även vid arbetsplatser för att hänga upp verktyg och maskiner i balansblock eller i fasta höjder. Svängarmar med höjden 501 mm passar till våra bullerdämpande väggar. Svängkapaciteten är max 180° med justerbart svängmotstånd.

Anpassade vagnar och ändstopp hittar du här.

Bilder

  • Svängarm monterad på den bullerdämpande väggen.
  • Svängarm med balansblock och kabelvagnar
  • p100-Svängarmen kan enkelt monteras i T-spår
  • Svängarm med svetsdraperi monterad på stolpe
  • Svängarm med svetsdraperi monterad på stolpe
  • Svängarm med 3 stag, L = 6000 mm

Teknisk information

MÅTT (MM)

MAXLAST MONTAGEANV. ARTNR.
L = 1000
H = 501
50 kg 560101
L = 1500

H = 501

50 kg 560102
L = 2000
H = 501
50 kg 560103
L = 2500
H = 501 / 857
40 / 50 kg
560104 /
560106
L = 3000
H = 501 / 857
30 / 40 kg
560105 /
560107
L = 4000
H = 857
30 kg 560108
L = 5000
H = 857
20 kg 560109
L = 6000
H = 857
20 kg 560110

 

Grunden för våra svängarmar är löpskenan P100 Alu. Det är en stark och stabil löpskena som håller låg vikt.

Kontakt

För mer information om svängarmar samt information om din närmaste återförsäljare kontakta

Industridraperier AB
Tel: 019-22 30 50
E-post: info@industridraperier.se