Skip to main content

Projektet innebar att skapa en god arbetsplatsmiljö med bra flöden, avskärmningar och bullerdämpning. Leveransen bestod bl. a av kompletta arbetsplatser med skenor för maskinhållare, arbetsplatsbänkar, aktiva arbetsplatsväggar (bullerdämpande), rullportar, dörrar och fönster.