Skip to main content

Vi har fått en avsevärt förbättrad bullersituation, 3 till 5 dB, med bibehållen sikt och tillgänglighet efter att vi investerat i en bulleråtgärd tillsammans med Industridraperier.
I vår produktionslokal hade vi ett vasst oljud orsakat av skruv som slår i plåt-banor.
Sorteringsutrustningen levererades med ett bullerskydd som visade sig behöva komplettering. Efter samtal och platsbesök av Industridraperier kom vi överens om ytterligare åtgärder. Det handlade om en kombination av portar, takabsorbenter och absorberande material som fästes på maskinskydd.

Jan GottingEssve Produkter AB