X-Guard er et unikt system for maskinbeskyttelse som bygges sammen av nettvegger og stolper. Systemet er smidig og enkelt å montere, bygge om og komplettere. Beskyttelsesavstanden er kun 200 mm. Det gjør at nettveggene kan monteres svært nært bevegelige deler, f.eks. en sveiserobot.

Kompletter med egnede dører, låser og tilbehør så får du en fleksibel og funksjonell maskinbeskyttelse.