Skip to main content

För att våra produkter ska göra så stor nytta som möjligt på din arbetsplats besöker vi gärna dig för en kostnadsfri konsultation. Tillsammans diskuterar vi oss då fram till en riktigt bra och anpassad lösning.

En konsultation anpassas givetvis utefter dina behov och önskemål. Nedan kan du läsa om ett vanligt upplägg.

Inledande genomgång

Vi inleder gärna konsultationen i mötesrummet över en kopp kaffe.  Där berättar vi generellt hur vi tänker om arbetsplatsavskärmning och bullerdämpning. Vi ställer frågor om vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid arbetsplatsen, exempelvis om vilka brandkrav som finns och om bullernivåer är uppmätta. Vi går även noggrant igenom vilka mål som ska uppnås med de tilltänkta åtgärderna.

Vid arbetsplatsen

Konsultationen fortsätter ute vid själva arbetsplatsen. Där pratar vi med berörda medarbetare om hur materialflödet ser ut vid platsen, vilka rörelsemönster de har, m.m. Det är viktigt för oss att lyfta fram medarbetarnas egna önskemål eftersom det är operatören på plats som senare ska använda avskärmningen. Vi sammanfattar och repeterar vad vi kommit fram till, antecknar detta och tar måttuppgifter vid arbetsplatsen.

Komplett lösning

Efter vårt besök offererar vi en komplett lösning med montage. Det går vanligtvis bara några dagar mellan besök och färdig offert.