Skip to main content

Första besöket

Kort och praktisk utbildning hos er inom t.ex buller följt av identifiering av bullerkällor på arbetsplatsen.

Förslag med offert

– Beskrivning av nuläget
– Tydligt förslag med förbättringar
– Projektets plan och kalkyl
– Projektets offert med villkor.

Andra besöket

Genomgång på plats av vårt förslag med arbetsledning och medarbetare på arbetsplatsen.

Vid order: plan och villkor

Vi sätter i samråd med er tider och utformande i en genomförandeplan

Projektet startar och genomförs

– Projektledning startar upp projektet
– Montaget utförs av erfarna montörer från start till mål.

Överlämning efter slutbesiktning

Genomgång och besiktning.

Uppföljning

Utvärdering av resultatet av investeringen.