Maxibell – arbeidsplassavskjerming mot støy

Med Maxibell får du effektiv støydemping på arbeidsplassen. Vi har flere ulike løsninger som kan brukes hver for seg eller i kombinasjon for å skape et behagelig lydnivå. For eksempel støydempende vegger, støydempende forheng og støyskjermer.

Ulike arbeidsplasser krever ulike støydempingsløsninger. Vi foreslår at du kontakter oss for en konsultasjon, da kan vi i fellesskap komme frem til den beste løsningen for deg.

Les mer om hvordon vi demper støy.