X-Store bygger på en gjennomtenkt konstruksjon der du enkelt kan gjøre om en av nettveggene til en dørseksjon. Velg en av dørpakkene nedenfor. Kompletter gjerne med et låssystem for økt sikkerhet.