Den mest effektive måten å dempe støy på, er å angripe selve støykilden. Det kan for eksempel være mekaniske tiltak som å utstyre trykkluftutslipp med utløpslyddemping eller å bruke dempede sirkelsagblad.  Det kan også være å redusere spredningen av såkalt luftbåren støy. Det gjør man vanligvis med lydabsorberende og lydisolerende materiale i ulike kombinasjoner og utføringer.

Identifiser støykilden

Hva er det som genererer støy i lokalet? Maskiner? Kompressorer? Hammerslag? Kollegaer som snakker i telefonen? Det kan også være flere støykilder som sammen skaper det uønskede lydnivået. Det er derfor viktig å identifisere disse kildene for å komme frem til en god støydemping.

Sjekk taket

Taket på en arbeidsplass danner ofte et såkalt lydspeil. Det innebærer at lyden reflekteres mot taket og forsterkes ut i lokalet. Det er derfor alltid nyttig å sjekke hvordan det ser ut i taket i lokalet som trenger støydemping. Spesielt taket rundt støykilden. Der det er mulig, bør det monteres opp takabsorbenter som fjerner lydreflekser. Det gjør en stor forskjell for lydnivået i lokalet.

Veggpaneler i plate kombinert med absorbenter med glassfiberfilt
Vegg- og takabsorbenter fjerner lydreflekser

Sjekk veggene

Akkurat som taket danner veggene rundt en støykilde et såkalt lydspeil. Lyden reflekteres frem og tilbake mellom veggene og forsterkes ut i resten av lokalet. Der det er mulig, bør man derfor montere opp veggabsorbenter for å fjerne disse lydrefleksene.

Det er ofte en kostnadseffektiv løsning å montere opp absorbenter i taket og på veggene rundt støykilden. Noen ganger er dette tilstrekkelig til å oppnå et behagelig lydmiljø. Ved sterke støykilder må det imidlertid flere tiltak til.

Sjekk arbeidsflyten

For at en støydemping skal fungere også rent praktisk er det viktig å analysere hvordan arbeidsflyten/trafikken ser ut rundt støykilden. Alle løsninger må utformes med hensyn til dette for at arbeidet ikke skal forstyrres.

Skjerm av den direkte lyden

Når vegger og tak rundt støykilden/-kildene er kledd med absorbenter, gjenstår det å skjerme av den direkte lyden, dvs. lyden som når tilhøreren direkte uten å støte mot vegger eller tak. Her finnes det en rekke alternativer: Støydempende vegger, flyttbare støyskjermer eller støydempende forheng. Behovene til arbeidsplassen og hvordan den ser ut, avgjør hvilket av alternativene som fungerer best (arbeidsflyten har stor betydning). Kanskje er en kombinasjon å foretrekke.

Kraftig støyskjerm, spesialstørrelse
Støyskjermer demper den direkte lyden

Ved ekstremt sterke støykilder kan det være ønskelig å bygge et «hus» med lydisolerende vegger og tak (også dører finnes) rundt det som støyer.