En smidig og lett støyskjerm som kan brukes på midlertidige eller mindre støyende arbeidsplasser. Skjermene er flyttbare. De veier kun 20–25 kg og går på hjul (to av dem kan låses). Denne støyskjermen består av Maxibell A20 støyplate, en 20 mm tykk absorbent av presset mineralull. Den er omsluttet av PVC-nett på den ene siden og en tyngre PVC-duk på den andre siden.

Les mer om hvordon vi demper støy.