Støyhus

En del maskiner lager så mye støy at det beste er å isolere dem helt med støyvern. Da bygger vi inn lydkilden i et såkalt støyhus. Hvert støyhus tilpasses det enkelte prosjekt og bygges med til- og fraluft, porter, dører og vinduer.

Støyhus som verkstedskontor

Maxibell støyhus er også godt egnet som verkstedskontor eller pauserom. Da bygges de komplette med ventilasjon, strøm og belysning.

Les mer om hvordon vi demper støy.

Bilder

  • Støyhus med bred dør for smidig inn- og utfrakting av materiale

Teknisk informasjon

Vekt: Modul 50: Ca. 21 kg/m²
Modul 80: Ca. 26 kg/m²
Modul 80+: Ca. 31 kg/m²
Størrelse: Valgfri størrelse etter ønske
Panelplate: 1 mm alu-forsinket stålplate, standard perforert utførelse d = 3 mm
Monteringsprofiler: Modul 50: 1 mm alu-forsinket stålplate
Modul 80: 1 mm alu-forsinket stålplate
Modul 80+: 3 mm alu-forsinket stålplate
Kjernemateriale: Modul 50: 50 mm steinull
Modul 80: 80 mm steinull
Modul 80+: 80 mm steinull
Farger:
RAL
1015
RAL
9010
RAL
7035

Støyreduksjon

Generell støyreduksjon ved innbygging med støyhus er ca. 25 dB. Det menneskelige øret opplever en støydemping på ca. 8 dB som en halvering av støyen.

Kontakt

For mer informasjon om støyvern og støyhus og om nærmeste forhandler, kontakt

Industridraperier AB
Telefon: +46 (0)19-22 30 50
E-post: info@industridraperier.se