Kvalitet og miljø

Kvalitetspolicy

Industridraperier AB følger retningslinjene for styresystemer som er utarbeidet i FR2000. Kvalitet skal gjennomsyre alle virksomhetsområdene til Industridraperier AB – fra produksjon til levering og montering.

Vi oppnår høy kvalitet ved:

 • Personlig service og rådgivning
 • Rask og riktig levering
 • At all produksjon skjer i henhold til tydelig dokumenterte rutiner og utføring
 • Systematisk streben etter kontinuerlige forbedringer på alle områder
 • At all montering hos kunden utføres av autoriserte montører
 • At vi velger leverandører gjennom en nøye utarbeidet prosess.
  Vi vurderer leverandørene med tanke på blant annet kvalitetsssystem,
  leveringssikkerhet, økonomi m.m.

Miljøpolicy

Industridraperier AB skal kontinuerlig arbeide for å minske miljøpåvirkningen ved produksjon, levering og montering. Vårt mål er å være et forbilde for bedrifter i bransjen og for våre kunder.

Eksisterende lover, forordninger og andre krav skal anses som et absolutt laveste nivå når det gjelder vårt miljøarbeid.

Vårt arbeid for mindre miljøpåvirkning:

 • Vi kildesortere alt materialspill ved produksjonen
 • Vi informerer våre kunder om hvordan de kan kildesortere produkter fra oss
 • Vi har solfangere på taket og bruker varmepumper i lokalene for å
  redusere forbruket av strøm til oppvarming
 • Vi stiller miljøkrav til våre leverandører