Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

Industridraperier AB följer de riktlinjer för ledningssystem som utarbetats i FR2000. Kvalitet ska genomsyra Industridraperier AB:s samtliga verksamhetsområden, från produktion till leverans och montage

Hög kvalitet uppnår vi genom:

 • God service och rådgivning
 • Offert och förslag i rätt tid
 • Vi väljer noggrant ut våra leverantörer
 • Korrekta leveranser i rätt tid
 • Produktionen sker enligt dokumenterade rutiner
 • Systematisk strävan efter ständiga förbättringar
 • Montage utförs säkert och av licensierade montörer

Miljöpolicy

Industridraperier AB ska ständigt arbeta för att minska miljöpåverkan vid produktion, leverans och montage. Vårt mål är att vara ett föredöme för företag inom branschen och för våra kunder.

De lagar, förordningar och andra krav som existerar skall ses som en
absolut lägsta nivå vad det gäller vårt miljöarbete.

Vårt arbete för mindre miljöpåverkan:

 • Vi källsorterar allt materialspill vid tillverkning
 • Vi informerar våra kunder hur de kan källsortera produkter ifrån oss
 • Vi har solfångare på taket och använder värmepumpar i lokalerna för att reducera elförbrukning vid uppvärmning
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer