Källsortering av produkter

Om någon av våra produkter blir uttjänta och behöver bytas ut, rekommenderar vi att den gamla produkten sorteras enligt följande:

Brännbart

Draperier i PVC
PVC-stripes
Bullerdämpande draperier, PVC

Metallskrot

Upphängningssystem och detaljer
Ramar till draperiskärmar
Maskinskydd och lagerväggar

Restavfall

Draperier i glasfiberväv med beläggning, ex Aluglasfiberduk
Produkter med kärnmaterial i mineralull, ex tak- och väggabsorbenter

 

Rekommendationerna är framtagna i samarbete med Stena Recycling