Historia

– en modern underleverantör till industrin

1998 Startas bolaget

1999 Förvärvar produktionen bullerdämpande draperier

2000 Flyttar till hyrda lokaler söder om Örebro, 350 m2

2001 PVC ridåer, Multiporten börjar tillverkas

2002 Bullerdämpande lösningar och väggar börjar säljas

2003 Flyttar in i egna i lokaler i Örebro, 1 000 m2

2005 Ny hemsida och en broschyr tas fram

2006 Börjar försäljning av maskinskydd och nätstaket

2008 Nya katalogen, ca 100 sidor tar form och ny hemsida lanseras

2009 Överlevnadsövning i finanskrisens spår

2011 Förvärvar en produktion av vädertätningar

2012 Tar fram den första vädertätningen för tåg

2012 Tar fram den första flygplanstätningen, monteras mellan brygga och flygplan

2013 Fartygstätningar börjar tillverkas, mellan brygga och fartyg

2014 Utbyggnation av produktionen klar, färdig yta 3 000 m2

2014 Ny förbättrad hemsida lanseras

2014 Förvärvar en produktion av vädertätningar

2015 Investerar i en automatisk skärmaskin