Framtid

Siktet är inställt. Vi ska bli din bästa leverantör av skydd och avskärmningar på professionella arbetsplatser.

Detta genom att vara en tillverkare som ska förse dig som säljare med ett bättre säljmaterial följt av en säkrare och snabbare leverans.

Utbyggnationen av produktionslokalerna ger en bättre arbetsmiljö och en säkrare och högre kvalité, ledtiderna är kortare. Vi fortsätter framåt med ”ständiga förbättringar.