Hvordan vi håndterer prosjekter

Besøk 1
Kort og praktisk opplæring hos dere om f.eks. støy fulgt av identifisering av støykilder på arbeidsplassen.

Forslag med pris
–  Beskrivelse av nåværende forhold
–  Tydelig forslag med forbedringer
–  Prosjektplan og -kalkyle
–  Prosjektpris med vilkår

Besøk 2
Gjennomgang på stedet av vårt forslag med arbeidsledelsen og medarbeidere på arbeidsplassen.

Ved bestilling: plan og vilkår
I samarbeid med dere setter vi opp tidspunkter og gjennomføring i en gjennomføringsplan.

Prosjektet starter og blir gjennomført
–  Prosjektledelsen starter prosjektet
–  Monteringen utføres av erfarne montører fra start til mål.

Overlevering etter sluttinspeksjon
Gjennomgang og inspeksjon.

Oppfølging
Evaluering av resultatet av investeringen.

 

Referanser

 

Epiroc Rock Drills AB, Örebro
Oppdrag: Støydempende tiltak i nytt produksjonslokale.

«Lydabsorbentene som er satt opp i taket har forbedret lydmiljøet i verkstedet betydelig. Dette ble gjennomført i godt samarbeid med Industridraperier. De tilpasset seg etter våre forutsetninger og gjennomførte jobben på en fleksibel måte»

 – Maija Marklund

 


Rz Abak, Trollhättan
Oppdrag: Bygging av 10 sveisearbeidsplasser og støydemping i taket.

«Hele prosjektet var enkelt, montørene sto på og vi la knapt merke til monteringen. Inspektøren om arbeidsplassen generelt: – Det var de flotteste og mest velfungerende sveisearbeidsplassene jeg har sett.»

 – Rikard Doverhäll

 


Möller Bil, Örebro
Oppdrag: 19 stk. rulleforheng som beskytter og skjermer mellom lakkeringsplassene.

«Stabilt, rulleforhengene beskytter bilen ved siden av mot støv og smuss. De fungerer veldig bra og er pent montert innfelt i taket.»

 – Tomas «Totte» Landberg