Støyskjermer som enkelt kan flyttes, med overflate av alu-forsinket stålplate. Fås både på hjul og på fot. Panelplaten er perforert på en side. Kjernematerialet er støydempende mineralull. Tykkelsen på skjermene er 50 mm.

Les mer om hvordon vi demper støy.