Kvalitet og miljø


Kvalitetspolicy

Industridraperier AB følger retningslinjene for styresystemer som er utarbeidet i FR2000. Kvalitet skal gjennomsyre alle virksomhetsområdene til Industridraperier AB – fra produksjon til levering og montering.

Vi oppnår høy kvalitet ved: 

– personlig service og rådgivning
– rask og riktig levering
– at all produksjon skjer i henhold til tydelig dokumenterte rutiner og utføring
– systematisk streben etter kontinuerlige forbedringer på alle områder
– at all montering hos kunden utføres av autoriserte montører
– at vi velger leverandører gjennom en nøye utarbeidet prosess.
    Vi vurderer leverandørene med tanke på blant annet kvalitetsssystem,
leveringssikkerhet, økonomi m.m.


Miljøpolicy

Industridraperier AB skal kontinuerlig arbeide for å minske miljøpåvirkningen ved produksjon, levering og montering. Vårt mål er å være et forbilde for bedrifter i bransjen og for våre kunder.

Eksisterende lover, forordninger og andre krav skal anses som et absolutt laveste nivå når det gjelder vårt miljøarbeid.

Vårt arbeid for mindre miljøpåvirkning:

 – Vi kildesortere alt materialspill ved produksjonen
– Vi informerer våre kunder om hvordan de kan kildesortere produkter fra oss
– Vi har solfangere på taket og bruker varmepumper i lokalene for å
redusere forbruket av strøm til oppvarming
– Vi stiller miljøkrav til våre leverandører

Producerad av Strateg