Bullerhus - omslutande bullerskydd

En del maskiner skapar så mycket buller att de lämpligast isoleras helt och hållet med bullerskydd. VI bygger då in ljudkällan i ett s.k. bullerhus. Varje bullerhus anpassas efter varje projekt för maximalt bullerskydd. De byggs med till- och frånluft, portar, dörrar och fönster.

Bullerhus som verkstadskontor

Maxibell bullerhus är också väl lämpade som verkstadskontor eller pausrum. De byggs då kompletta med ventilation, el och belysning.
Bullerhus med bred dörr för <br>smidig in- och utpassage <br>med material
Bullerhus med bred dörr för
smidig in- och utpassage
med material

Producerad av Strateg