Nettvegger og stolper

FlexiStore er basert på et standardsystem av nettvegger og stolper. De fås i en rekke bredder og høyder. Ved hjelp av føtter og forlengere kan industri- og lagerveggene tilpasses etter behov. Hvis du velger en tilkapningspakke, kan du få veggene nøyaktig måltilpasset, både horisontalt og vertikalt.


FlexiStore som seksjonsavdeler <br>i lagerlokale
FlexiStore som seksjonsavdeler
i lagerlokale
FlexiStore gjerder inn områder <br>på arbeidsplassen
FlexiStore gjerder inn områder
på arbeidsplassen
Nettveggene beskytter mot <br>ras i pallhyllene
Nettveggene beskytter mot
ras i pallhyllene
Producerad av Strateg